streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

نویسنده: ما - شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱

نقل از الن بدیو:

 

تنها یک بار در زندگی عشقی را بر باد داده‌‌ام. نخستین عشق‌ام بود. بعد کم‌کم فهمیدم دست به کار غلطی زده‌ام و تلاش کردم ــ دیر، خیلی دیر، عمر معشوق داشت به‌پایان می‌رسید ــ از آن اولین حادثه بهبود پیدا کنم، با شدتی خاص و یگانه، با احساس ضرورتی.

 

***

 

از آن زمان تا حال فرازو‌نشیب‌ها و دل‌شکستگی‌ها و تردید‌های فراوان در کار عشق‌هام بوده، اما دیگر هرگزشان بر باد نداده‌ام. و این واقعیت که عشق‌ام به زنانی که دوست داشته‌ام عشقی برای همیشه بوده است اطمینان‌ام می‌بخشد.

 

***

 

درحالی‌که هوس فرد متمرکز بر دیگری است، همیشه تا حدی با اطوار یک فتیش‌باره یعنی به صورت تمرکز بر اجزاء خاص تن، عشق بر بودن دیگری متمرکز می‌شود، بر دیگری چنان‌ که ناگهان مسلح به بودن خویش در زندگی عاشق حضور یافته است و زندگی را برهم زده و شکلی نو به آن بخشیده.

 

***

 

امکان بی‌حساب‌و‌کتاب مطلق موجود در برخوردهای تصادفی بر‌ اثر عشق ظواهر یک تقدیر را به خود می‌گیرد. اعلام عشق لحظه‌ی گذار از بخت تصادفی به تقدیر را تعیین می‌کند و برای همین است که این‌چنین پرمخاطره و نفس‌گیر چون دهشت رفتن روی صحنه است. همان‌طور که مالارمه شعر را ‘‘بخت تصادفی که واژه‌به‌واژه عقب‌نشینی می‌کند’’ می‌دانست، در عشق نیز وفاداری بر پیروزی ممتدی از این سان دلالت دارد. باری‌به‌هرجهت‌بودنِ یک دیدار اتفاقی است که هر روز یک قدم عقب می‌نشیند هنگامی که هر روز مانایی را ابداع می‌کنی.

نویسنده: ما - پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱

پل سلان

 

می شنوم، شاه راه گل داده است

می شنوم، میدان نام ناپذیر است

 

می شنوم، نان که نگران اوست

شفا می بخشد مرد ازدارآویخته را

نان که زن برای شوی خود می پخت

 

می شنوم،

تنها پناهی که داریم

نام می نهند زندگی را

 

 

نویسنده: ما - پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱

 

سرود ثنا

 

هیچ‌کس ما را باز

ورز می‌دهد

از خاک و از کاه‌گل

هیچ‌کس

در غبارمان روح می‌دمد

هیچ‌کس

 

ستایش تراست

هیچ‌کس

از عشق به تو

می‌شکفیم

می‌چرخیم

به سوی تو

 

هیچ

بودیم و هستیم

خواهیم بود

هم‌چنان شکوفان

هیچ‌گلی سرخ

گل سرخ هیچ‌کس

 

با

مادگی‌مان جان‌یافته

پرچم‌ها شکسته از آسمان

تاج گل‌برگ‌هامان سرخ

با واژه‌ی ارغوان

که می‌خواندیم

تن‌سپرده، چه تن‌سپرده

بر خار