streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

» I Sit and Think :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» آیینه رویا :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥
» ادامه ی تزهایی برای فلسفه ی تاریخ :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آن که گفت نه :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فیدوس :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
» تجربه ی غیرمستقیم آزاد :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٤
» Lady Godiva :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» امور شهر (Politika) :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» پیشا ـ خاطره ی فرا ـ درخت :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» خواب :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» زخم هایی همه از عشق :: جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤
» چیزهای عجیب در زیرسیگاری :: شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
» Ave Maria :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» Luciferous :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» سیاست :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آرگوی محبوب ما :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» THE IRONIC FALL :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» کودکِ جهان بود :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» اسرائیل دیوانه :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» و می دانم که می دانی :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» Futile Beauty :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» قصه :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» عشق در سال بد :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» می شنوم :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» پل سلان ـ 1920 تا 1970 :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» آیه های زمینی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» The Child :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» نوشته شده توسط یسنا | 2:26 | دوشنبه بیست و دوم خرداد :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» Thy Name :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» The Good, The Bad, and The Lonely :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» Its The Definition Stupid :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بازجویی نیکان :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Lyrical, Epic, Dramatic :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» They, the people :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» در هم می میریم :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» مرغوا :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» روز بر آب :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» آخرین :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» چاوشی :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» چار :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» منفی تر از عاشقانگی :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» Gameover :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» سه :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» دو :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» یکم :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» Noontide :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» شباهت های ناگزیر :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» OCCUPY LONDON :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» دستورالعمل‏هایی برای گذشتن از مرز :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» Queen Mab :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» برای سکون آسمان :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» یک تن :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» چشم ستاره در روزگاران :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» دوستی :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوستی - جورجو آگامبن :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گربه ی سیاه - ر. م. ریلکه :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» درباره ی فوکو شی ما :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» عناصر :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» خاکی از براده‏ی الماس :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» "لندن" :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» پاییز - ر.م. ریلکه (1875 تا 1926) :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
» به خاطر لب خند :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» عکس ِ تو :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» از ندانستن ها... :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» درباره ی واژه :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شمایل نو :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» برهنگی :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» "فرزند جهان باش، حلقه ای ببند!" :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» لینک هایی از تهران! :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» چیترایی :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
» آفرینش :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
» راجر مَـگاف (1937 تا ...) :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» معدن لب لعل است و کان حسن :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» بر مدار باران :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» بیدقی خواهیم راند ... :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» سرود آزادی :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» دریا توفانی است :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» "جز ترس مان چیزی برای از دست دادن نداشتیم." :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» Humpty Dumpty Sat on A Wall :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» تامس پین (1809 - 1737) :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» چه کسی از آن چه نیست می ترسد؟ :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» همیشه بهار :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» دست از طلب بر نمی دارند! :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» جورجو آگامبن: :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» در مکان بودن یا تناسب دیریاب :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سوپریگو :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» گذران یک امر خاص :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» دار چین :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
» جزیره ی مات :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» زورق :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» در این دست رس :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» در ستایش حاشیه :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
» از ابتذال :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» Wallace Stevens :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» نور به روزی دیگر :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» Cameo :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» ماه تمام آن جا بود :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» اوسیپ مندلستام (1891 تا 1936) :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» میان دو نقطه :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» قدیمی (از وبلاگ شهرزاد 2007 بلاگفا) :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» نوشتن ِ تعالیم! :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» رجاله ها :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» این جا؟ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» Valve :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» شر در برابر شر :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» فرشته ها :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» Charlot :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» Minima Moralia - T.W. Adorno :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» فکر پریشان ننشست :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» To Mark Willis, the author of A BLIND FLANEUR blog :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» ناگزیر، باشکوه، رها :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» واژگونگی :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» A. Akhamatova :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» Minima Moralia :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» هرولد پینتر: :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
» بی کاری نویسی :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» خاطرات نام :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» هدیه :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» واژه جستجوی واژه است - 5 ، آخرین - :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» واژه جستجوی واژه است: ویگوتسکی، مندلستام، و بازیابی انگیزه - 4 - :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» واژه جستجوی واژه است: ویگوتسکی، مندلستام، و بازیابی انگیزه -3- :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کارامازوف ها :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ریدیوهد :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» و جاودانگی رازش را... (2) :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» life assertiveness :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» درباره ی ندیدن درخت از فرط جنگل :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زنی که طعم نوشتن می دهد :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» ساعت صفر :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» نمی دونی که گاهی زندگی :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
» واژه جستجو برای واژه است * - 2 - :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳۸٧
» یار دیگران :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
» واژه جستجو برای واژه است* :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
» دیالکتیک عشق :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» دانیال ا. (از .... تا 1386) :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» مکس هورکهایمر (1895 تا 1973) :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» هرز شدن :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» آزادی شهر :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» حقیقت "پدر" :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» آشتی با سوژه ها - در ستایش سنتوریِ مهرجویی - :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» با نظمی هوش ربا :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» و جاودانگی رازش را با او در میان نهاد :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» کوه رنگ :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» برگشتن به خانه - فرانتس کافکا :: دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
» روزه ها :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» چنین گفت ... :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» زن :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» عام الفیل :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» چه گردها که برانگیختی ز هستی من ... :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» De Profundis :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» تو :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» گذرا :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» Divine Expression :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» زمانِ زمین :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» نوح :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» مادر :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» دعوت :: یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» جان کیتس (۱۸۲۱ - ۱۷۹۵) :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» از فیلیپ لارکین (۱۹۸۵ - ۱۹۲۲) :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» گذرگاه های بابل - چند بریده: :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» روز :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» بر دهشت دوستانم و زندانی که بیرون نمی شود از ... :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» گفتار درونی :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
» تیمم :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
» Intermezzo :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» به غصه نوشتن (دو) :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» به غصه نوشتن (یک) :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» Jabberwocky :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» تاریک و دیدنی :: شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦
» خوب :: پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦
» estinto :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» در جستجوی بخش تأییدگرانه ی یک نفی :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» Deja-vu :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» جلوه های کارتونی :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» کودکانه :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» سرخ :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» روستایی و راه :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» بیدارشدن در نگاه دیگری :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» تابستان ۸۶ :: دوشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٦
» ایده ی پیشرفت :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» شرم سار با یک بی راهه (یک داستانک) :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» یک روز در زندگی یک دانشجوی نیهیلیست خیس :: دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤
» اصالت وجود :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
» I Have A Soul of Lead :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
» ضمایر مشترک :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» اشک :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
» برای بسلان :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» سقوط 84 :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٤
» روح خیابان :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» در ستایش عجز ! :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤