streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

ماه تمام آن جا بود
نویسنده : ما - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
 

روزی روزگاری دخترک تنهایی زندگی می کرد که مادر نداشت ولی یک نامادری داشت و همچنین یک ناپدری.

روزی از روزها نامادری به او گفت چرا از خواب بیدار نمی شی. ولی او این قدر برای آن ها کار کرده بود که از خواب بیدار نمی شد.

ناگهان فرشته ای جلو آن ها ظاهر شد و به او گفت که بگذارد که او بخوابد. اما نامادری نه تنها به حرف فرشته گوش نکرد بلکه دخترک را به روی زمین انداخت.

اما او باز هم بیدار نشد.