streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

Cameo
نویسنده : ما - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
 

عینک و خیزران
مداد بچه سال ام
و این میز عزیز با شمع و شعرهاش
به سیلابی.

همه ی بادبان ها و اقیانوس
به موجی که تو را باز آورد