streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

بیدارشدن در نگاه دیگری
نویسنده : ما - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
 

خوابیده بود.

چیزی تمامی نداشت.

برمی گشت تا به کسی بگوید

روزهای آخر اسفندیار را آرزو کرده است.

نفس نفس که می زنند

درگیری در گلوی شهر و مرثیه ی ناروای ضیافت غایبان است.

رمیده گذشتند ...