streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

سرود آزادی
نویسنده : ما - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
 

 

کلمه هایش را نگاه کن

 

این گونه عقیم که تو را تکرار می کنند

هربار

چه می گویند؟

 

سرش را بالا بگیر

از سراب همان یک آرزو برایش بگو

از نیستی که دنده هایش را در می نوردد.

 

از تابوت بی قرار پدر بر شانه هایش

و از آیین روزانه اش: زنده بگوری.

 

بگو، بگو 

که این سرودِ آزادی است. بی تو حیف می شود.