streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

از ندانستن ها...
نویسنده : ما - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

 

در تو شعله ای است

که من تو را نبینم

که من مرا بسوزاند


با تو مردمی است غریب

رخساره تا به خویش می خوانند

در من آفتاب ناگزیر آب می شود


در من از روز که می شود

باد می آید و می برد

هر آهی که بلند می شود

در هوای تو اما

غبار

 گردبادی است


این نفس پرانی سر به سر هم نمی شود

در من


با تو

شکوه ای در میانه نیست.