streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

پاییز - ر.م. ریلکه (1875 تا 1926)
نویسنده : ما - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
 

 

برگ‌ها در سقوط‌اند توگویی از ارتفاعی بلند.

انگار درخت‌زاران در فضای تهی آسمان در کشاکش مردن‌اند.

هر برگ چنان می‌افتد انگار علامت داده باشد "نه".

 

و امشب زمین سنگین‌دلانه افول می‌کند.

می‌رمد از ستارگان در تنهایی خود.

می‌افتیم. پایین می‌آید این دست من.

 

و این یکی دست هم.  در همه‌ی این‌ها سقوط هست.

عجب اما، که هنوز کسی هست که دست‌هاش در نهایت آرامی‌اند.

کسی که سقوط را می‌گیرد که نیافتد.