streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

I Sit and Think
نویسنده : ما - ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
 

برای شهرزاد

 

پای شعله‌ می‌نشینم و فکر‌ می‌کنم

به همه‌ی چیزهایی که دیده‌ام

به گل‌های‌ مرغزار و پروانه در تابستان

برگ زرد و ‌تار نازک پاییز با مه بامدادی

آفتاب سیم‌فام

نسیم بر موهام

 

پای شعله می‌نشینم و فکر می‌کنم

جهان چه خواهد بود وقتی آن زمستان برسد

که بهار را از پی‌اش نخواهم دید

چه هنوز چیزهایی هست ندیده باشم:

با هر درخت‌زار در هربهار

سبز سبز دیگریست.

 

پای شعله می‌نشینم و فکر می‌کنم

به آدم‌هایی از دیرباز یا آدم‌هایی

که جهانی خواهند دید ناشناس

اما به دوران‌های بوده که فکر می‌کنم

گوش هم‌چنان سپرده‌ام به در

بر هوای صدای پای بازگشته‌ای، آوایی.

 

J.R.R. Tolkien