streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

Intermezzo
نویسنده : ما - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
 

رو در رو با صلیب شکسته ات،

دهان بازم،

انار گندیده ای را می ماند - مرا ببخش!

حال که لبخند تو رازی دارد،

و قطعیت شیرین بودن شکر 

راه مقاومت را قاطعانه می بندد،

- بی تعارف! - چاقو را فرو کن!