streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

از فیلیپ لارکین (۱۹۸۵ - ۱۹۲۲)
نویسنده : ما - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
 

گفتگوی شبانه،‌ این ساده ترین کار،‌

در بستر با هم آرمیده بودن،‌ این نشانه ی دیرپا

از صداقت دو تن.

اما زمان بیش از پیش خاموش می گذرد.

بر آسمان ابرها می گروند و می پراکنند،‌

در آشوب ناتمام باد،‌

و ظلمات شهرها بر افق تلنبار می شود.

نوازشی نیست در این همه، اشاره ای نیست،‌

در این فاصله ی یگانه تا انزوا،‌

به واژه های پرصداقت و هم مهربان،

یا واژه هایی که چندان بی صداقت نباشند،‌

یا چندان نامهربان.