streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

جان کیتس (۱۸۲۱ - ۱۷۹۵)
نویسنده : ما - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
 

اندیشه چون می کنم از رفتن پیش تر از آن که قلم
گمانه ای زده باشد در آشوب خیال
و از انبوهی شان بریده باشند کتاب های واژه نشان
هاله ای فاخر بر گرد این بذر تمام  

به تماشای ستاره باران چهره ی شب چون در می آیم
با گذر ابرعاشقانه هاش و هراسی
که ترسیم سایه ی بلندشان را هرگز نخواهم کشید
از دست سحرانگیز حادثه خطی

و با حسی که می گوید تو را که موجود زیبای لحظه ای
نخواهم دید باز، از عشق بی بازتاب
توش و توان پریانه بر نخواهم گرفت باز، می ایستم
تنها بر کرانه ی گستردگی جهان

می ایستم بر کرانه ی جهان و چندان می اندیشم
تا عشق و آوازه به پس اندرنای هیچ بودن افول کنند.