streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

اشک
نویسنده : ما - ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
 

سنکا فیلسوف باستان می گوید : چه لزومی دارد برای جزئیات زندگی گریه کنیم وقتی کل زندگی گریه دارد ؟

صفحه ی اول دفتری نوشته بودم: و خاطره ای می شود اگر بدانی برای تحمل کل زندگی همواره جزئیات آن را گریه کرده ایم بی آنکه بخواهیم .