streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

یار دیگران
نویسنده : ما - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
 

دندان هایش را که خودش دور می انداخت،

سهم یک یا دو راهبه از هوس هایش تا ظهر در سرش می پیچید.

کلاه بوقیِ شاه را برداشت،

با غفلت و زیبایی عرض اندام کرد

و اطرافیانش را تا همیشه ی بی خودش نوازش کرد.

گفتند شب نمی شود،

به پهلو خوابش برد

وقت تن های به هم آلوده سر می رسید.