streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

بی کاری نویسی
نویسنده : ما - ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
 

Reincarceration rate 20% lower in Iran,

... attributing the fall to the concerted efforts of the centers taking care of released prisoners,

etc.

(News article in the 29th May 2008 issue of the Tehran Times International Daily)

اصل خبر هم بسته ی خبری کاملی نبود. (درباره ی تفسیرهای ممکن از آمار ارائه شده یا انواع زندانی و آمار جنایت به تفکیک و عاقبت های واقعی) غیرشفاف بود. کفایت اش در این حد بود که به نقل از مقام مسئول این نکته را برساند که پس از زندان پیش رفت در زندگی ممکن است اگر زندگی خودش سر نیاید. حال احتمال می رود آورنده ی خبر علیه خبررسانی شوریده باشد. از باب ابهام و امکان و آشوبی که در ذهن پخش می کند فرخنده خبری است. متنی ضد ژورنالیستی.