streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

Valve
نویسنده : ما - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
 

David R. Slavitt

 

 

فرض ما همواره بر این است که زمان یک طرفه می گذرد، حال آن که اگر شیر زد و خراب شد، رزوه شکاند، نشتی از کنده یا از حلقه داد، جریان اگر پس زد، آن گاه؟

 

 

پیش می آید.

 

 

آن گاه عشق های کهنه به هم باز که می رسند می مانند: آیا از سر بگیرند یا نه ماجراهایی از سال های دور را؟ مرده ها به هوای گپ می آیند، تو به بی دست و پایی معصوم یک لحظه ی گیج کودکی ات کاسته می شوی.

 

 

 

اما پرز، سنگ ریزه،یا هرچیزی بود که راه را بسته بود خود را می رهاند و زمان به وضع قبل جریان می یابد و به صرافت می افتیم که زندگی مان را بکنیم.