OCCUPY LONDON

متن بیانیه ی «اشغال بورس سهام لندن» (Occupy London - #occupylsx) به تاریخ 16 اکتبر 2011 (24 مهر 1390)

در مجمعی که امروز با مشارکت بیش از 500 نفر روی پله‌های کلیسای سنت پل تشکیل شد، «اشغال بورس سهام لندن» به‌طور جمعی بر سر محتوای بیانیه ی نخستین خود به‌شرح زیر به توافق رسید. لطفاً توجه شود که مثل هر جلوه‌ای از دموکراسی بی‌واسطه، این بیانیه نیز همواره درحال شکل‌گیری خواهد بود.

1 نظام فعلی ناپاینده است. غیردموکراتیک و ناعادلانه است. ما به گزینه‌‌های دیگر نیاز داریم؛ این‌جا مکان حرکت و تلاش ما به‌سوی این گزینه‌هاست.

2 ما از همه ی قومیت‌ها، سابقه‌ها، جنس‌ها، نسل‌ها، هویت‌های جنسیتی، ناتوانی‌ها/توانایی‌ها، و مذهب‌ها برخاسته‌ایم. هم‌پای دیگر جنبش‌های اشغال در سرتاسر جهان ما نیز ایستاده‌ایم.

3 ما از پرداخت هزینه ی بحران بانک‌ها امتناع می‌کنیم.

4 ما کاهش بودجه‌های عمومی را ضروری یا اجتناب‌ناپذیر نمی‌دانیم. ختم بی‌عدالتی‌های مالیاتی در سطح جهانی را مطالبه می‌کنیم، و خواهان‌ایم که این وضع که دموکراسی ما به‌عوض نمایندگی‌کردن مردم شرکت‌های بزرگ را نمایندگی می‌کند پایان بگیرد.

5 ما می‌خواهیم کنترل دولتی و قانونی بر صنایع به‌دست کسانی اعمال شود که حقیقتاً از آن صنایع مستقل باشند.

6 ما از اعتصاب [کارگری] 30 نوامبر و اقدام دانشجویی 9 نوامبر و دیگر اقداماتی که در دفاع از خدمات درمان و بهداشت، بهزیستی، آموزش، اشتغال، و در راه توقف جنگ‌ها و تجارت تسلیحات انجام خواهند شد جانب‌داری می‌کنیم.

7 ما خواهان تغییرات ساختاری در جهت دست‌یابی به برابری حقیقی در سطح جهانی هستیم. منابع دنیا باید صرف رسیدگی به مردم و مواظبت از این سیاره شود و نه صرف کسب منفعت نظامی و شرکتی یا برای ثروتمندان.

8 ما در هم‌بستگی با فروماندگان و سرکوب‌شدگان نظام جهانی‌سازی ایستاده‌ایم و خواستاریم که اقدامات این دولت و سایرین در جهت ایجاد فروماندگی و سرکوب پایان یابد.

9 دموکراسی به این شکل است. بیایید و به ما بپیوندید!

/ 0 نظر / 18 بازدید