روستایی و راه

دخترش را بوسید.

کنار می آمد

از راهی که آمده بود.

نشانی دیگری را پرسیده بودند

قرار شده بود سرخ سرخ بماند.

لحن اش را بدزدید.

/ 0 نظر / 3 بازدید