تیمم

چشمهایش غبار رفتگان را می پایند

قصه ها را کول می کند و به بهانه ها نه می گوید

و این آفرینش مغموم...!

بیابانِ دندان های شکسته:

خدا با ما غسل ارتماسی می گیرد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
م

می ایستم بر کناره ی جهان و چندان می اندیشم تا عشق و آوازه به پس اندرنای هیچ بودن افول کنند