Cameo

عینک و خیزران
مداد بچه سال ام
و این میز عزیز با شمع و شعرهاش
به سیلابی.

همه ی بادبان ها و اقیانوس
به موجی که تو را باز آورد

/ 0 نظر / 3 بازدید