ریدیوهد

 

صدای ذوق کرده ی ملیت طلب، صدای پرخراش و خروش:

کومه ی من در انتهای جهان است

در مفصل خاک و پوک

از بولوار با شما حرف می زنم

از بولوار همیشه کشاورز

تا افق دوردست قلمروی که برج هاش همه عمادند

/ 2 نظر / 18 بازدید

there's always a siren singing you to shipwreck. (don't reach out, don't reach out) steer away from these rocks we'd be a walking disaster. (don't reach out, don't reach out)

شاپور

سلام. مرا ببخش. قرار بود در باره طباطبايي به بحث بپردازيم. اين روزها فرصت كم ترين كاري را دارم. از لطف ت كه به دعوت من براي بحث در باره اين موضوع لبيك گفتي ممنونم