برای سکون آسمان

بر قله ی مه پوش راه پیچانی

بر انتهای راه

از دود کومه ای و از خزه

 

بر خار آتشی که من ام

دست های تو

از رگ برگ خزانی و از خس و خاک

 

تام تام طبل نشانه فراز قاف

هنگام

که پتوی پلک می پوشد تا باز شود

/ 2 نظر / 24 بازدید
یسنا

چقد خوبه...