گذرا

تنها به مرگ اندودن نیست

تنها سکوت و بارش نیست نیست.

در مهلکه ی زادن ماندن است

با چشمی از یخ‌،‌ یادگار ستاره.

روسپیدانه هدیه دادن است

به سیاهی،

نفس در نفس.

این همه آب شدن.

/ 1 نظر / 3 بازدید
بام

نزدیک ماندن اینجا یک ترجیح است. نفس های انزوا وقتی صدایشان را می شود شنید. تماشای پیکره ها نیست، تماشای یک تن است.