کودکِ جهان بود

خانه بی قرار 
شهر ناامن و بی امان
پلک و پاهای مادر 
ریه گلو و رگ های پدر
درد می کند
در اجتماع تنم

ذرات من همه پخش
غارِ تعلقات می لرزد

تو رفته ای دیگر
و این آیتی به تباهی است

کودکِ دیوانه اما
بساط ویرانی ام را جیغی می کشد 
و باز می خندد

نشان به حافظه اش 
 که تو را می خندد
که تو بر می گردی

/ 2 نظر / 4 بازدید

ترکیب "کودک دیوانه" خیلی جذاب است. البته این تنها ترکیب جذاب نیست این جا. فکر می کنم تنش و مجادله میان ویرانی و آبادانی است، میان "نیست شدن" و ــ نه چندان "برگشتن" ــ که کودک جهان را ستودن و بر او امید بستن، به نشانه ی تداوم. باشد که بی نصیب نگذارید "ما" را!

سعییده

سلام بالاخره پس از تاخیری طولانی آمدم. همه چیز و همه کس ویرانی را فریاد می کنند در این شعر زیبا بود و تاثیر گذار ممنون